• 7 grudnia 2021

Piwnica to nietypowa powierzchnia domu, ponieważ przynajmniej częściowo położona jest pod poziomem gruntu kondygnacja budynku. Jej położenie wiąże się z szeregiem realnych problemów, z których najważniejsze związane są z wodą – sporadyczne lub regularne zalanie, a także przemarzanie ścian. W związku z tym ściany piwnic wymagają odpowiedniej izolacji termicznej i hydrologicznej, aby móc zapobiec takiemu przemarzaniu.

Wszystkie wymagania związane ze sposobem zabezpieczenia ścian i stropów piwnic wymienia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Jeśli zastosuje się odpowiednie ocieplenie piwnic i wykona się izolację podłóg, w sposób znaczący spadną koszty ogrzewania budynku. Czasami ludzie nie planują ogrzewania piwnicy i wykorzystywania jej w żaden poważniejszy sposób, ale zdanie może się z czasem zmienić i dlatego warto jest się przygotować na taką ewentualność. Jeśli nie przygotujemy się do tego odpowiednio, ocieplenie piwnicy będzie możliwe tylko od wewnątrz, a to drastycznie zmniejszy kubaturę pomieszczeń. Jeśli ściany zabezpieczy się na całej wysokości, utrata ciepła do gruntu będzie minimalna.

Ściany piwnic wcale nie są całkowicie osłonięte od wyziębiającego wszystkie ściany zewnętrzne zimnego powietrza. Dlatego ich ocieplenie jest niezbędne, chociaż możliwe jest zastosowanie mniej intensywnego ocieplenia. Izolacja na ścianach w ogrzewanej piwnicy powinna mieć 5-10 centymetrów grubości, a na podłogach na gruncie powinno to być 8-10 centymetrów. W Piwnicach nieogrzewanych powinno to być odpowiednio od 4 do 8 centymetrów i 5 centymetrów na posadzce. W strefie cokołowej także musi pojawić się ocieplenie. Najlepszy będzie do tego styropian grubości 6-8 centymetrów.

Kiedy budowany jest nowy budynek, idealnym miejscem na izolację jest strona zewnętrzna ściany dwuwarstwowej lub środek ściany trójwarstwowej.

Grubość styropianu

Ściany dwuwarstwowe

W konstrukcji dwuwarstwowej mamy element konstrukcyjny oraz ocieplenie ze styropianu. Element izolacyjny będzie narażony na kontakt z czynnikami zewnętrznymi, więc najlepiej jest wybierać materiały odporne na wilgoć i możliwie twarde, na przykład styropian typu XPS. Specjalnym rozwiązaniem dla piwnic jest hydrostyr, czyli specjalny styropian posiadający rowki odprowadzające wodę. Styropian nie może być też pozostawiony sam sobie. Powinien się znajdować na hydroizolacji z lepiku lub papy. Dobrym pomysłem jest także korzystanie z rożnego rodzaju folii i siatek ochronnych, na przykład siatki z włókna szklanego wtopionej w zaprawy klejowe.

Ściany trójwarstwowe

W przypadku ścian trójwarstwowych jest trochę łatwiej, ale i tak należy korzystać z hydrostyru lub styropianu XPS o niskiej nasiąkliwości. Bardzo dużo zależy tutaj od rodzaju gruntu, ponieważ hydrostyr może nie wystarczyć na grunty nasiąkliwe, na przykład na glinę. Wokół fundamentów powinny pojawić się także odpowiednie drenaże.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top