• 7 grudnia 2021

Obliczanie ilości potrzebnego styropianu przy wykonywaniu ociepleń nie jest trudne – wystarczy skorzystać z odpowiednich wzorów. Oto wskazówki, jak krok po kroku można obliczyć objętość styropianu do ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian szczytowych poddasza, parteru, fundamentów.

Do każdego sposobu podane zostały przykłady, które pozwalają podstawić własne wartości i łatwo wyliczyć faktycznie potrzebną ilość ocieplenia.

Ściany zewnętrzne

Przede wszystkim trzeba będzie zmierzyć każdą ścianę zewnętrzną. Gdy już mamy wysokość i długość, wystarczy pomnożyć je przez siebie. Następnie należy zsumować powierzchnie wszystkich ścian, wyrażone w metrach kwadratowych (m2). Wynik mnożymy przez wybraną grubość styropianu, a otrzymana liczba oznacza objętość styropianu, jaka będzie potrzebna – w metrach sześciennych (m3).

Okna i drzwi zdecydowanie bezpieczniej jest uwzględnić. Wystarczy drobna pomyłka lub złe przycięcie płyty, by zabrakło styropianu. Powierzchnia drzwi i okien będzie tym niezbędnym zapasem.

Przykład numer jeden:

Grubość styropianu: 14 cm (0,14 m)

Powierzchnia domu: 250 m2

250 m2 x 0,14 m = 35 m3

Gdy styropian jest gładki, w paczce znajduje się około 0,3 m3

Zapotrzebowanie: 35 m3 / objętość jednej paczki 0,3 m3 = ilość paczek do kupienia to 117

Przykład numer dwa:

Grubość styropianu frezowanego: 15 cm (0,15 m)

Powierzchnia domu: 200 m2

200 m2 x 0,15 m = 30 m3

Gdy styropian jest frezowany, w paczce znajduje się około 0,28 m3

Zapotrzebowanie: 30 m3 / objętość jednej paczki frezowanej 0,28 m3 = ilość paczek do kupienia to 107 sztuk

Ściany szczytowe poddasza

Tutaj należy skorzystać z wzoru na pole trójkąta: 1/2 x a x b

Zmierzoną szerokość ściany bocznej mnożymy z wysokością kalenicy od stropu, a otrzymany wynik dzielimy przez dwa. Dalej należy postąpić jak przy obliczaniu ilości styropianu na ściany zewnętrzne.

Fundament budynku

To obliczenie jest nieco bardziej skomplikowane. Należy zacząć od zmierzenia długości wszystkich ścian i dodania ich do siebie. Otrzymany wynik to obwód fundamentu. Mnożymy go raz wysokość fundamentu i mamy wynik wskazujący na powierzchnię.

Zakup styropianu

Przykład:

Grubość styropianu: 5 cm (0,05 m)

Powierzchnia fundamentu: 80 m2 (wyliczone wcześniej podanym sposobem, na przykład: 4 ściany po 10 metrów dają 40, pomnożone razy 2 metry wysokości fundamentu = 80)

80 m2 x 0,05 m = 4 m3

Styropian jest gładki, więc w paczce znajduje się około 0,3 m3.

Zapotrzebowanie: 4 m3 / objętość jednej paczki 0,3 m3 = ilość paczek do kupienia to 14

Musimy zamówić 4,2 m3 styropianu, ponieważ wynik zaokrąglamy do pełnych paczek w górę.

Ocieplanie fundamentu wymaga mniej styropianu, niż izolacja elewacji. Warto postawić więc na wodoodporny styropian o dużej gęstości, na przykład polistyren ekstrudowany (XPS). Warto zainwestować w lepszy styropian, by zabezpieczyć fundamenty swojego domu.

Ocieplanie parteru budynku

Tutaj należy sięgnąć do rzutów, które są dostępne w projekcie architektonicznym budynku. Można jednak pomnożyć długość dwóch boków parteru. Należy pamiętać, że czasami parter ociepla się dwoma warstwami styropianu, na przykład po 5 cm zamiast jedną 10 cm.

Przykład:

Grubość styropianu: 10 cm (0,1 m) lub 5 cm

Powierzchnia parteru: 70 m2

70 m2 x 0,1 m = 7 m3

Styropian jest gładki, więc w paczce znajduje się około 0,3 m3.

Zapotrzebowanie: 7 m3 / objętość jednej paczki 0,3 m3 = ilość paczek do kupienia to 24.

Musimy zamówić 7,2 m3 styropianu, ponieważ wynik zaokrąglamy do pełnych paczek w górę.

Jeśli parter będzie izolowany styropianem o grubości 5 cm na dwie warstwy, należy kupić tyle samo paczek, ile kupilibyśmy w przypadku ocieplania jedną warstwą 10 cm – ponieważ w obliczeniach używamy objętości, nie powierzchni.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top